výroba betonových směsí

 

CENÍK PRO ROK 2019 platný od 1.3.2019 ke stažení v pdf

BETONY
JEMNOZRNNÉ BETONY, vhodné i pro podlahové topení
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
Cement CEM I – 42,5R, D max 8mm Cena Kč/m3
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH
C -/7,5 -S1 1 450,- 1 755,-
C 8/10 X0S1 1 690,- 2 045,-
-S3 1 510,- 1 827,-
X0S3 1 740,- 2 105,-
C 8/10 X0S1 1 520,- 1 839,-
C 12/15 X0S1 1 850,- 2 239,-
X0S3 1 580,- 1 912,-
X0S3 1 910,- 2 311,-
C 12/15 X0S1 1 680,- 2 033,-
C 16/20 X0S1 1 930,- 2 335,-
X0S3 1 750,- 2 118,-
X0 XC2


S3 2 010,- 2 432,-
C 16/20 X0S1 1 770,- 2 142,-
C 20/25 X0S1 2 050,- 2 481,-
X0S3 1 830,- 2 214,-
X0 XC3


S3 2 130,- 2 577,-
X0 XC2


S3 1 850,- 2 239,-
C 25/30 X0S1 2 250,- 2 723,-
C 20/25 X0S1 1 890,- 2 287,-
X0 XC3 XD1

S3 2 290,- 2 771,-
X0S3 1 960,- 2 372,-
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404
X0 XC3


S3 1 970,- 2 384,-

C 25/30 X0S1 2 090,- 2 529,-
BETONY Snadno zhutnitelné betony
X0S3 2 120,- 2 565,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 16mm Cena Kč/m3
X0 XC3 XD1

S3 2 130,- 2 577,-
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH

XC4 XD2 XA1 XF1 S4 2 150,- 2 602,-
C 16/20 X0S5 2 190,- 2 650,-


XD2 XA2 XF3 S4 2 410,- 2 916,-
C 20/25 X0 XC3


S5 2 290,- 2 771,-
C 30/37 X0 XC3 XD1

S3-S4 2 420,- 2 928,-
C 25/30 X0 XC3 XD1

S5 2 490,- 3 013,-
X0 XC4 XD2 XA2 XF1 S3-S4 2 470,- 2 989,-
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404


XD3 XA2 XF2-4 S3-S4 2 690,- 3 255,-

C 35/45
XC4 XD3 XA2 XF1 S3-S4 2 650,- 3 207,-
BETONY pro vodonepropustné konstrukce


XD3 XA3 XF2-4 S3-S4 2 890,- 3 497,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 16mm Cena Kč/m3
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Konzistence bez DPH s DPH


C 25/30 XA2 XF1


S4 2 390,- 2 892,-
POTĚROVÉ CEMENTOVÉ MALTY cementová mazanina
C 30/37 XA3 XF1


S4 2 590,- 3 134,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 4mm Cena Kč/m3
C 35/45 XA3 XF1


S4 2 750,- 3 328,-
Označení
Konzistence bez DPH s DPH
DLE ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404
MCP 200 MC 10

S1 1 540,- 1 863,-

MCP 250 MC 15

S1 1 610,- 1 948,-
CEMENTOVÉ SMĚSI PRO STAVBU VOZOVEK


S3 1 670,- 2 021,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3
MCP 300 MC 25

S1 1 730,- 2 093,-
Pevnostní třída Stupeň vlivu prostředí Označení bez DPH s DPH


S3 1 790,- 2 166,-
C 30/37 XC4 XF4


CB I 2 560,- 3 098,-
MCP 350 MC 30

S1 1 790,- 2 166,-
C 30/37 XC4 XF4


CB II 2 520,- 3 049,-


S3 1 840,- 2 226,-
SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM
MCP 400 MC 35

S1 1 890,- 2 287,-
Cement CEM I – 42,5R, D max 22mm Cena Kč/m3


S3 1 930,- 2 335,-
Pevnostní třída označení
Pevnostní třída bez DPH s DPH
MCP 500 MC 40

S1 2 090,- 2 529,-
KSC I SC 0/22, C8/10 C 8/10 1 230,- 1 488,-


S3 2 130,- 2 577,-
KSC II SC 0/22, C8/10 C 5/6 1 190,- 1 440,-


MCB Mezerovitý beton

1 630,- 1 972,-


DLE ČSN 73 6123-1

 

KONZISTENCE (sednutí kužele)

S1 (zavlhlá)

10-40 mm

S2 (měkká)

50-90 mm

S3 (velmi měkká)

100-150 mm

S4 (tekutá)

160-210 mm

S5 (velmi tekutá)

>220 mm

 

 

DÁLE VYRÁBÍME:

  • SNADNO ZHUTNITELNÉ BETONY (DLE ČSN EN 206-1)

  • JEMNOZRNNÉ BETONY (DLE ČSN EN 206-1)

  • SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM (STAVBY VOZOVEK)

  • ZDÍCÍ A OMÍTACÍ MALTY

 

 

POKYNY PRO ODBĚRATELE:

Betonové směsi vyrábíme a dodáváme v souladu s ustanovením ČSN EN 206-1, případně dle PN (732400) a prodejními a dodacími podmínkami Betonárny Čisovice. Své objednávky uplatněte přímo na betonárně osobně nebo telefonicky. V objednávce uvádějte požadovaný druh betonu, konzistenci, objem dodávek, počátek a rychlost betonáž a způsob ukládání.

Na přání zákazníka zajišťujeme čerpání betonu. Čerpadla je nutno objednat alespoň 3 dny před betonáží. Dodanou betonovou směs zpracujte bez zbytečného odkladu. Věnujte patřičnou pozornost zpracování a ošetření ukládaného betonu. Beton vrácený stavbou z důvodu stojících na straně odběratele je mu účtován včetně nákladů na recyklaci betonové směsi (900,- Kč/m3). Na přání zákazníka vyrábíme i netypové směsi (NS) podle dodaných receptur, ale neručíme za výslednou kvalitu betonu. Dodáváme betony s ocelovými nebo polypropylenovými vlákny zákazníka. Příplatek za přimíchání vláken je 80,- Kč/m3.

 

DODÁVKY PO PRACOVNÍ DOBĚ

Dodávky betonových směsí po pracovní době a o víkendu je nutné dohodnout předem. Za dodávky po pracovní době ( v pracovní dny po 16 hodině) účtujeme k cenám betonových směsí 45,-Kč/m3. V sobotu, neděli a ve svátek účtujeme přirážku ve výši 5 % z účtované částky.

 

KONTROLA KVALITY

Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Kontrola jakosti je prováděna podle ČSN 732400. Betonárna má vlastní systém jakosti, který je prověřován Technickým a zkušebním ústavem Praha. Pevnostní zkoušky provádíme v akreditované laboratoři SQZ, s.r.o. zkušební laboratoř Zbraslav. Na objednávku zákazníka provádíme odběr a zkoušku pevnosti v tlaku a tuto zkoušku účtujeme ve výši 2300,- Kč/zk (2783,- Kč/zk vč. DPH)